IBS-Čisticí kapalina EL/Extra, 50 L

Oblasti použit
Např. v průmyslu (také v potravinářském průmyslu – s NSF K1 povolením), ve výrobních podnicích stej- ně jako při čištění jemné mechaniky a elektroniky.
K využití jako rozpouštědlo pro průmyslové čištění dílů a odmaštění povrchů.

Výhody při používání
• vynikající čisticí schopnosti
• rychlé, bezezbytkové odpařování pro budoucí zpracování dílů určených k vyčištění – rychlost odpařování VZ 550 (éter = 1)
• skoro bez zápachu (jemný)
• vhodný k použití v dílnách s elektronikou a vhodný pro čistění dílů, které jsou pod proudem
• žádná koroze kovu – vhodný pro všechny povrchy
• není elektricky vodivý -> síla elektrického napětí -> 70kV/cm, při vyschnutí až k 200kV/cm
• bod vzplanutí > 61°C
• nedráždivý k pokožce – k dispozici je posouzení o snášenlivosti
• žádné zařazení podle nařízení bezpečnosti provozu
• pH – hodnota – neutrální vodní extrakt
• deemulgující – vhodný pro odlučovače olejů, kontrola přívětivosti
• splňuje požadavky ÖNORM B 5104, B 5105 a B 5106 týkající se odpadních vod