IBS-Čisticí kapalina Quick, 25 L

Možnosti využití
Průmyslové čištění dílů a odmašťování povrchů, údržba výrobních zařízení, pásových dopravníků, armatur, čerpadel, motorů a ostatních částí strojů, oprava a údržba dopravních prostředků všeho druhu, např. osobních, nákladních a kolejových vozidel, manipulačních a vysokozdvižných vozíků, zemědělských a stavebních strojů

K průmyslové využití jako rozpouštědlo pro průmyslové čištění dílů a odmaštění povrchů.

Výhody při použivání
• znamenitý účinek čištění
• velmi rychlé a stejnoměrné odpařování — rychlost odpařování VZ 70 (éter = 1)
• bezezbytkové odmašťování
• téměř bez zápachu (jemný)
• žádná koroze kovu
• bez aromatů
• nedráždivý k pokožce – k dispozici je posouzení o snášenlivosti
• žádná zařazení podle bezpečnosti provozu — bod vzplanutí > 45 °C
• není elektricky vodivý-> síla elektrického napětí -> 70kV/cm, při vyschnutí až k 200kV/cm
• hodnota pH — neutrální vodní extrakt

Katalogové číslo: 2050130 Kategorie: