IBS-Čisticí kapalina RF, 50 l

Možnosti použití
Výrobní a opravárenské provozy průmyslových a výrobních závodů, průmyslové údržby a opravny zemědělských strojů, stavebních strojů, nákladních a osobních vozidel, vysokozdvižných vozíků, strojírenství a nástrojářství.
K využití také jako rozpouštědlo pro průmyslové čištění dílů a odmaštění povrchů.

Výhody při aplikaci
• vynikající čisticí účinek — bezproblémové odstranění nejhrubšího znečištění olejem a tukem
• pomalé a stejnoměrné odpařování, díky tomu intenzivní prostupnost znečištěnými povrchy, číslo odpařivosti VZ 550 (éter = 1)
• zanechává zůstatek maziva, žádná koroze kovu, s dočasnou antikorozní ochranou
• jemný, typický zápach
• vhodný na všechny povrchy
• odaromatizováno
• není elektricky vodivý — elektrická pevnost > 70 kV/cm, v suchém stavu až do 200 kV/cm
• žádné zařazení podle vyhlášky o bezpečnosti provozu — bod vzplanutí > 61°C
• nedráždivý k pokožce – k dispozici je posouzení o snášenlivosti
• k dispozici jsou různá schválení
• hodnota pH — neutrální