IBS-Čisticí kapalina Securol, 50 L

Oblasti použití
Vhodné pro udržbářské dílny v průmyslu, všeobecné opravárenské dílny, údržby silnic, stavební a ocelářský průmysl a pro konzervace v námořní dopravě.

Využitelný jako rozpouštědlo pro čištění dílů v průmyslu a pro povrchové čištění.

Výhody při používání
• znamenitý čistící účinek
• zbylá tenká vrstva čisticí kapaliny zaručuje dočasnou ochranu proti korozi, která umožňuje bezproblémové skladování očištěného obrobku po několik měsíců.
• bez zápachu
• nespadá pod směrnici VOC
• není elektricky vodivý -> síla elektrického napětí -> 70kV/cm, při vyschnutí až k 200kV/cm
• nedráždivý k pokožce – k dispozici je posouzení o snášenlivosti
• žádné zařazení podle nařízení bezpečnosti provozu – bod vzplanutí > 61°C
• hodnota pH – neutrální vodní extrakt