Funkce
Proces IBS kartáčového umyvadla je založen na principu uzavřeného oběhu IBS. Stisknutím nožního spínače čerpá speciální čerpadlo IBS čisticí prostředek z bubnu hadicí do čisticího kartáče (dutý kartáč). Obrobek se položí na nosnou mřížku a očistí se kartáčem a čisticí kapalinou.
Kapalina je během procesu čištění neustále doplňována a znečištěná kapalina se vrací zpět do bubnu.
V bubnu se cizí látky oddělují od čisticího prostředku a usazují se na dně bubnu. Čerpadlo nasává vždy čistý speciální čisticí prostředek, protože potrubí čerpadla je umístěno nad dnem bubnu.
Tento samočisticí princip zajišťuje dlouhou životnost speciálního čističe IBS, který lze opakovaně používat po nadprůměrně dlouhou dobu (6 až 12 měsíců).
Čistič lze vyměnit pouhou výměnou bubnu.
Tento funkční princip šetří zdroje, je udržitelný a šetří náklady a energii. Vzhledem k tomu, že čisticí médium je vedeno oplachovacím systémem, je čištění zcela bez odpadní vody.

Oblasti použití
Zařízení na čištění dílů IBS se používá k ručnímu čištění kovových a plastových součástí znečištěných olejem a tukem. Používá se v oblastech, jako je čištění průmyslových dílů a odmašťování povrchů, údržba a provozní servis výrobních zařízení, dopravních pásů, armatur, čerpadel, motorů a dalších strojních součástí, jakož i při opravách a údržbě dopravních prostředků, jako jsou motorová a nákladní vozidla, kolejová vozidla, pozemní a dopravní prostředky, zemědělské a stavební stroje.
Certifikát o zkoušce GS
Všechny spotřebiče splňují požadavky německého zákona o bezpečnosti zařízení a mají platný certifikát GS.
Označení CE
Dodržování evropské směrnice o strojních zařízeních zaručuje bezpečnost osob, které manipulují se zařízením na čištění dílů IBS (odpovědnost za výrobek).