Název společnosti:
IBS Scherer Czech s.r.o.

Zastoupená generálním ředitelem:
Pan. Dipl. Ing. Axel Scherer

Adresa / sídlo společnosti:
IBS Scherer Czech sro
Velké Přítočno 342
273 51 Velké Přítočno
Telefon: +420 313 100 610
E-Mail: info@ibs-scherer.cz

Obchodní rejstřík č:
Vedená u Městského soudu v Praze C 384790

DIČ
CZ27480143

Další členství:

IHK Industrie- und Handelskammern für Rheinhessen, Mainz:
IČO: 27480143

BGHW (Berufsgenossenschaft Handel und Warendistribution), Mannheim:
Členské číslo: 4324-04068

HWK (Handwerkskammer Rheinhessen), Mainz:
Číslo společnosti: 0876247

Webové stránky:
www.ibs-scherer.de

Webový design:
JustAwesome Webdesign Mainz