Název společnosti:
IBS Scherer Czech s.r.o.

Zastoupená generálním ředitelem:
Pan. Dipl. Ing. Axel Scherer

Adresa / sídlo společnosti:
547 01 Náchod
Raisova 1817/107
Telefon: +420 494 947 700
E-Mail: info@ibs-scherer.cz

Obchodní rejstřík č:
Krajského soudu v Hradci Králové spisovou značkou C 21478

DIČ
CZ27480143

Další členství:

IHK Industrie- und Handelskammern für Rheinhessen, Mainz:
IČO: 27480143

BGHW (Berufsgenossenschaft Handel und Warendistribution), Mannheim:
Členské číslo: 4324-04068

HWK (Handwerkskammer Rheinhessen), Mainz:
Číslo společnosti: 0876247

Webové stránky:
www.ibs-scherer.de

Webový design:
JustAwesome Webdesign Mainz