Postup u mycího stolu s rucním štetcem

Čištění dílů:

V každé dílně a oddělení údržby a ve všech průmyslových odvětvích je čištění kovových dílů znečištěných olejem a mastnotou důležitým každodenním procesem. Používá se k odstranění nečistot, oleje, mastnoty a dalších nečistot z kovových dílů. Je to důležité pro zajištění funkčnosti dílů a zlepšení kvality výrobků.</p

Existují různé metody čištění dílů, včetně kartáčových mycích stolů, automatických myček a ultrazvuku:

Kartáčové mycí stoly

Kartáčové mycí stoly jsou jednoduchou a nákladově efektivní metodou čištění dílů. Skládají se z umyvadla, sudu s čisticím prostředkem (studený čisticí prostředek) a kartáče k ručnímu čištění dílů. Kartáčová umyvadla jsou vhodná pro čištění malých a středně velkých dílů.

Automatické mycí stroje

Automatické myčky představují účinnou metodu automatického čištění dílů. Skládají se z nádrže s čisticím prostředkem (na bázi vody), ve které jsou díly čištěny postřikem a rotačním pohybem. Automatické myčky jsou vhodné pro čištění velkých a složitých dílů.

Ultrazvukové

Ultrazvuk je další metoda čištění dílů. Je založena na působení ultrazvukových vln, které v kombinaci s čisticí kapalinou na bázi vody uvolňují nečistoty z povrchu dílů. Ultrazvuk je vhodný pro čištění dílů se složitou geometrií a těžko přístupných míst, jako jsou například slepé otvory.

Výběr správné metody čištění pro čištění dílů závisí na různých faktorech, mezi které patří např. Velikost a složitost dílů, typ znečištění, citlivost dílů